The Fracking Song

Schaliegas
Onconventioneel gas (zoals schaliegas of steenkoolgas) is gas wat in dichte bodemlagen te vinden is. Dit gas is moeilijker te winnen dan gas in een gasbel, het zit namelijk vast. Om dit gas te winnen is het vaak nodig om te fracken. Fracken is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, waardoor scheuren ontstaan en het gas vrijkomt. Dit gaat gepaard met grote risico’s voor het milieu, het klimaat en de veiligheid. De baten zijn tegelijk gering.
We kunnen daarom beter investeren in duurzame energie. En zuiniger omgaan met de bestaande gasvoorraden.

Het mengsel van water, chemicaliën en zand verspreidt zich vele vierkante kilometers onder de grond. Tijdens dit proces komen radioactieve stoffen en andere giffen vrij die zich van nature in de grond bevinden. Wanneer het mengsel natuurlijke breuken in de aarde raakt, kunnen de chemicaliën in het grondwater terecht komen, waardoor onze waterbronnen vergiftigd kunnen worden.
Naast het gevaar voor ons drinkwater zijn er nog meer risico’s waardoor in verschillende landen fracking verboden is of een moratorium op proefboringen geldt. In Nederland bevindt het meest winbare onconventionele gas zich in de ondergrondse steensoorten schalie (schaliegas) en steenkool (steenkoolgas). Het winnen van onconventioneel gas in Nederland komt dichterbij!

Share Button

Geef een reactie