Advisering

Een van de doelstellingen van stichting De Omzetting is “het adviseren van organisaties ten aanzien van sociaal-maatschappelijke thema’s en participatie”. Deze advisering kan plaatsvinden op alle niveau’s en binnen alle branches. Kenmerkend van de aanpak is altijd dat er een grondige analyse plaats zal vinden van de huidige situatie. Een vervolgstap is dat uitgebreid in kaart wordt gebracht wat de gewenste situatie is.

De Omzetting heeft jarenlange ervaring met veranderingsprocessen. U zult dus een hele duidelijke en praktische uitwerking krijgen van hoe u van de huidige situatie tot de gewenste situatie kunt komen. De mogelijkheid bestaat om dit traject door procesbegeleiders van De Omzetting te laten uitvoeren.