Conceptontwikkeling

De Omzetting werkt met concepten.
Het werken met concepten, is werken volgens een plan.
Een plan dat bestaat uit een combinatie van vastliggende factoren en een gewenste situatie.
Wat wil je maken vanuit wat er is?

Conceptontwikkeling is een gefundeerd creatief proces.
Dit proces vereist kennis en creativiteit.
Lef en nauwgezetheid; durf en wetenschap; wens en gedachte.

De Omzetting combineert kennis en wetenschap met lef en creativiteit.
Op ieder niveau wordt gewerkt met deze combinatie.
Vanuit een nauwkeurige inventarisatie en interpretatie wordt een gewenste situatie geschetst: het concept.

Het ontworpen concept wordt omgezet in een plan van aanpak.
Het plan van aanpak is een actieplan: een inventarisatie van te ondernemen acties.
Het concept wordt een plan van aanpak.