Hulpverlening

Hulpverlening

Stichting de Omzetting biedt hulp aan mensen die hierom vragen. Het kan hierbij gaan om een hulpvraag op alle leefgebieden. Hierbij werken wij praktisch, methodisch en doelgericht. Onze hulp is gericht op ondersteunen, niet op overnemen. We (her)vinden en mobiliseren de kracht van mensen en verbinden deze met de kracht van anderen.

In een uitgebreid intakegesprek wordt zowel de hulpvragen als de algehele situatie in kaart gebracht. Hierna worden praktische doelen en handelingen afgesproken. Met de hulpvrager wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Hierin worden doelen geformuleerd en er wordt afgesproken hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

Bij de Omzetting werken hulpvragers en hulpverleners samen aan de uitvoering van de actieplannen. In onze organisatie hechten wij grote waarde aan het aangaan van verbindingen. We maken een omgeving waarin eenieder zich welkom en veilig voelt. Openheid, acceptatie, samen zijn, wederzijdse ondersteuning en stimulering zijn kernen van onze organisatie. Vanuit deze kernen wordt dagelijks gewerkt aan de doelen van eenieder die deelneemt.

In onze veranderende samenleving wordt het steeds belangrijker dat mensen zichzelf én anderen helpen. Onze hulpverlening is dan ook samenwerking. Samenwerking waarin mensen in verbinding hun krachten aanspreken en inzetten, om te doelen te bereiken die zij zelf formuleren.