Doelstelling

De doelstelling van stichting De Omzetting luidt als volgt:

a. Het initieren, organiseren, verbinden en/of faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-maatschappelijk gebied voor kwetsbare individuen en groepen, om hun participatiemogelijkheden te vergroten;
b. het adviseren van organisaties ten aanzien van sociaal-maatschappelijke thema’s en participatie;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.