Aanleiding

Inleiding, aanleiding en beschrijving

Stichting de Omzetting is ontstaan en opgericht door 25 cliënten en medewerkers van Aanzien, een zorgorganisatie werkzaam in Zwolle, Meppel en Staphorst.

De grote veranderingen op sociaal-maatschappelijk gebied, zijn voor ons aanleiding geweest, om onze kracht te bundelen. We hebben besloten om gezamenlijk vorm te gaan geven aan onze oplossingen voor gezamenlijke problemen en uitdagingen.

Stichting de Omzetting is een samenwerkingsverband van mensen die zich willen ontwikkelen.

Door te werken vanuit verbinding en kracht, willen wij vorm geven aan ontwikkeling.
Ontwikkeling is wat ons verbindt. Verbinding is wat ons ontwikkelt.

Binnen de Omzetting creëren we een omgeving, waarin mensen hun wensen en talenten inzetten voor ontwikkeling.
Creëren is ontwikkelen. Wij willen ontwikkelen, dus we creëren.

We houden ons bezig met de verdere ontwikkeling en vormgeving van onze ideeën over:

 • Zorg voor en vormgeving van ons geloof in talenten en mogelijkheden.
 • Innovatie van werken in het sociaal-, maatschappelijk- en culturele ‘veld’.
 • Vormgeven van organisatie en integratie van ideeën over ‘werken en leven’
 • Het verbinden de ‘last’ van ‘stoornis’en beperking met zelfrealisatie,
 • Het inzetten en ontwikkelen van creatieve middelen en die te verbinden met bewezen methodes
 • Durf te tonen in alle geledingen en personen binnen de organisatie
 • Hoe vorm te geven aan wat zich voordoet en dit gezamenlijk op te gaan lossen en te gaan organiseren. Hiermee en hierdoor geven wij gezamenlijk vorm aan zelfrealisatie op verschillende niveau’s terreinen: zorg, leren, leven, participeren, produceren, overwinnen, ontwikkelen.

Om dit voor iedereen binnen onze organisatie goed te kunnen doen, zijn er verschillende componenten nodig: 

 • Inzicht: goed kijken, analyseren en verwerken/voelen
 • Overzicht: wat is het? Wat is er (aanwezig)? Wat moeten we creeeren?
 • Vergezicht: bedenken en vormgeven van waar we in geloven
 • Vooruitzicht en verbinding: organiseren,  vormgeven, maken en uitvoeren van onze ideeën en talenten
 • Zichtbaar:  (zelf)realisatie als en in vormgeving

In ons proces, onze ontwikkeling, onze activiteiten en in onze houding laten we zien en maken we zichtbaar dat we de aanwezige durf, creativiteit en talenten inzetten voor het realiseren van onze ideeën en overtuigingen. Hierbij is het verbinden van kwaliteiten om te realiseren wat nodig is om positieve, sociaal-maatschappelijke verbanden te realiseren de kern en het middel.

Wij gaan uit van het principe van ‘mogelijk maken’:

Vormgeven door middel van zelfrealisatie. Door vertrouwen te geven, talenten te signaleren, gebruik te maken van methodes, inzichten, kennis, analyse en (herkenning van)creativiteit; door te organiseren en uit te voeren, geven we vorm, realiseren en creëren we. We maken mogelijk dat voor individuele, sociaal-maatschappelijke problemen een oplossing geboden wordt. Dit doen we door de kwaliteiten en vaardigheden van deelnemers in het probleem te verbinden en in te zetten voor de oplossing. Hierbij zijn de componenten:
producent zijn door je talent,
het inzetten van ervaring en inzicht(en) voor het oplossen van een gezamenlijk probleem,
het verbinden en organiseren.

Belangrijk in onze aanpak is, dat ze praktisch én doordacht is, verbindend én individueel gericht, faciliterend én realiserend, scheppend én behoudend is.

“Het vergiet van de structuren’.

De individualiteit van mensen bestaat uit zelfrealisatie: kunnen zijn wie je bent. Het organiseren van collectiviteit op een effectieve manier kan op een positieve bouwende manier worden vormgegeven en gerealiseerd. Een individueel én maatschappelijk probleem wordt gevormd door de mensen die uitvallen en niet voldoende adequaat functioneren in de samenleving. Dit is voor zowel het betreffende individu als voor de samenleving(sverbanden) belastend.

De manier waarop ‘de samenleving’, ‘het bestuur’ dit probeert op te lossen en alleen maar kan oplossen, is door te structureren. Dit houdt ook letterlijk in dat er structuren en daarmee regels, voorschriften, protocollen, (stilzwijgende) afspraken rondom ‘hoe het werkt’, controlemechanismen en –structuren e.d. worden gemaakt. Deze structurering heeft als schijnbaar onvermijdelijk, telkens zichtbaar, duidelijk en logisch gevolg dat de mensen die niet kunnen omgaan met die structurering uitvallen. De oplossing van dit ‘probleem’ is ook een economisch-financieel-maatschappelijke uitdaging, een ‘economische markt’. Om zaken te kunnen realiseren, en tegelijkertijd te kunnen zorgen voor vermindering van financieel-economische problemen op de verschillende niveau’s is een positief creërende en verbindende ‘bundeling van kracht’ nodig.

Het vergiet van de structuren bestaat uit het principe dat aan elke oplossing een volgend probleem en daarmee uitval kleeft. Rekening houden met en uitgaan van het principe dat dát het volgende vergiet is , dat iets beter werkt dan de vorige: innovatie,  en dit inzetten als ‘kernactiviteit’: het telkens weer ontwikkelen van het volgende vergiet…..aan elk probleem kleeft de volgende (uitdaging voor) oplossing. 

De (telkens weer) volgende stap

Groei, ontwikkeling, produceren en (zelf)realisatie bestaat er altijd weer uit dat je iets gaat maken wat er nog niet was, maar wat je je wel kunt voorstellen. De volgende stap is dan dat je dat gaat organiseren, zodat het uitgevoerd kan worden. Dit is altijd en per definitie activerend en productief. Tegelijk is het op individueel én organisatorisch niveau moeilijk, omdat het, om productief te zijn, voor elke actor moeilijk en/of pijnlijk is; het ‘groeien doet pijn principe’.