Bestuur

Tot het bestuur van de stichting zijn benoemd;

Mieke Janssen – Voorzitter

Tamara Taylor – Secretaris

Robert de Jong – Penningmeester