Missie & Visie

Missie
De missie die stichting De Omzetting voor ogen heeft zit verwerkt in de doelstellingen;
- Het initiëren, organiseren, verbinden en/of faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-maatschappelijk gebied voor kwetsbare individuen en groepen, om hun participatiemogelijkheden te vergroten.
-Het adviseren van organisaties ten aanzien van sociaal-maatschappelijke thema’s en participatie.

Deze doelstellingen heeft de organisatie vormgegeven in een aantal activiteiten en diensten zoals terug te vinden op deze site. Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel om haar doelstellingen te verwezenlijken geborgen in de methodische aanpakken die gehanteerd worden.

Het benaderen van vraagstukken met een projectmatige aanpak, door middel van vraagstukken in projectmatige vormen te gieten worden participatiemogelijkheden gecreëerd voor deelnemers.

Het faciliteren zit in de procesmatige benadering van vraagstukken. Stichting De Omzetting ziet alles waar zij mee te dealen heeft als een proces. De begeleidingsmethodieken die de organisatie inzet zijn faciliterend van aard en erop gericht de particpatiemogelijkheden te vergroten.

Visie
Stichting De Omzetting ziet overal kansen in. Kansen in mensen, kansen in organisaties en kansen in de maatschappij. Daarnaast streeft de organisatie naar onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is autonomie en autonomie is kracht. Kracht om kansen te benutten en je niet tegen te laten houden door datgene wat je beperkt. Namelijk afhankelijkheid. Wanneer je dat ontdekt en ervaart kun je mogelijk maken. Mogelijk maken door nuttig gebruik te maken van dat wat er om je heen te vinden is. De Omzetting streeft naar participatie zoals participatie in haar ogen bedoeld is. Namelijk verder komen in het leven door je niet te laten beperken maar door je kracht te gebruiken in het oplossen van problemen van jezelf en van anderen.